Služba testovania obalov

Test teploty a vlhkosti

Test teploty a vlhkosti

Teplotný test a test vlhkosti vyhodnotia výkon pevnosti obalu v prostredí s extrémnou teplotou a vlhkosťou.

Pádový test 2

Pádový test

Pádový test je presný a opakovateľný plochý pádový test na vyhodnotenie odolnosti obalu voči nárazu.

Vibračný test 2

Vibračný test

Vibračný test hodnotí výkonnosť balíkov, aby odolali vibráciám počas prepravy.

Stláčací test 2

Stláčací test

Stláčací test poskytuje spoľahlivú metódu merania pevnosti v tlaku zhora nadol.Tento test je špecificky navrhnutý na kvantifikáciu výkonu boxu, aby bolo možné fakticky porovnať vplyv rôznych médií dosiek, uzáverov a vnútorných priečok pomocou analýzy „Zdieľanie záťaže“.